2012 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Монум" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 339 2012-11-28

Үзэх

2 Хадгаламж, зээлийн хоршоондын үндэсний холбоонд тавишдах нөхцөл шаардлага батлах тухай 61 2012-03-14

Үзэх

3 "Бизнес оргил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 354 2012-12-12

Үзэх

4 "Чин амар" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 353 2012-12-12

Үзэх

5 "Денежны магнит" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 352 2012-12-12

Үзэх

6 Хадгаламж, зээлийн хоршооноос төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай 349 2012-12-12

Үзэх

7 “Дархан арвин итгэл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 328 2012-11-07

Үзэх

8 "Батбаяр Ар” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 311 2012-10-25

Үзэх

9 “ТДМ” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 313 2012-10-25

Үзэх

10 “Өсөх улам” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 314 2012-10-25

Үзэх

11 “Мөнхийн хүрд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 317 2012-10-25

Үзэх

12 “Эрүүл энхийн элч” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 301 2012-10-10

Үзэх

13 “Зуун пенни” ХЗХ-ын хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 303 2012-10-10

Үзэх

14 “Тэргүүн зоос”ХЗХ-ын хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 302 2012-10-10

Үзэх

15 “Пенни” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 292 2012-09-26

Үзэх

16 “Чаданхүү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 277 2012-09-12

Үзэх

17 "Мобе тугедэр" хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 272 2012-08-29

Үзэх

18 “Мөнгөн зоос финанс” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 258 2012-08-08

Үзэх

19 “Солжир хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 257 2012-08-08

Үзэх

20 “Хэтэвч инвест” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 256 2012-08-08

Үзэх

21 “Хадтын булаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 255 2012-08-08

Үзэх

22 “Очир ундраа инвест” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 254 2012-08-08

Үзэх

23 “Өгөөмөр хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 253 2012-08-08

Үзэх

24 "Мантаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 252 2012-08-08

Үзэх

25 “Мон инвест” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 219 2012-07-04

Үзэх

26 “Арвин дэм” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 218 2012-07-04

Үзэх

27 “Зоосон мөнгө” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 204 2012-06-20

Үзэх

28 “Хүрэн бэлчир хѳгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 203 2012-06-20

Үзэх

29 “Пенни” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг түдгэлзүүлэх тухай 202 2012-06-20

Үзэх

30 “Эрүүл-Энхийн элч” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 199 2012-06-20

Үзэх

31 “Даймонд инкам” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрѳл олгохоос татгалзах тухай 197 2012-06-20

Үзэх

32 “ЖЕТ капитал фонд” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрѳл олгох тухай 192 2012-06-20

Үзэх

33 “Алтан давалгаа” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 184 2012-06-20

Үзэх

34 “Монкорд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 183 2012-06-20

Үзэх

35 “Гэмбл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 182 2012-06-20

Үзэх

36 “Ситико билл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 181 2012-06-20

Үзэх

37 “Сидан” ХЗХ-ны г хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 180 2012-06-20

Үзэх

38 “Буянт богдын хишиг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 178 2012-06-20

Үзэх

39 “Итгэмжит” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 177 2012-06-20

Үзэх

40 “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх, үнэлгээ өгөх заавар”-ыг батлах тухай 156 2012-05-23

Үзэх

41 “Чаданхүү” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 155 2012-05-23

Үзэх

42 “Монгол тэрбумтан” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 135 2012-05-09

Үзэх

43 “Тэгш уран санаа” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 108 2012-04-18

Үзэх

44 “Мон инвест” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 81 2012-04-04

Үзэх

45 “Хас чандмань” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 80 2012-04-04

Үзэх

46 “Ижил хүлэг” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 67 2012-03-14

Үзэх

47 “Говийн цог” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 66 2012-03-14

Үзэх

48 “Си Ди Ко” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 65 2012-03-14

Үзэх

49 “Зоосон мөнгө” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 64 2012-03-14

Үзэх

50 “Үүрэйтолон” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 63 2012-03-14

Үзэх

51 “Тонхил хөгжил” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 46 2012-02-15

Үзэх

52 “Монгол газар гоулд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай 45 2012-02-15

Үзэх

53 “Хөшөөтийн өгөөж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 13 2012-01-18

Үзэх

54 “Говь хангайн эрдэнэ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 9 2012-01-18

Үзэх

55 “Билүү хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 7 2012-01-18

Үзэх