2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Эгбуман зоос” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 463 2014-12-22

Үзэх

2 “Фин стар” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 462 2014-12-22

Үзэх

3 “Хас баяжих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 461 2014-12-22

Үзэх

4 “Хас баяжих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 461 2014-12-22

Үзэх

5 “Онгийн харз” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 460 2014-12-22

Үзэх

6 “Тэлмэн тэгш хэм” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 459 2014-12-22

Үзэх

7 “Тэлмэн тэгш хэм” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 459 2014-12-22

Үзэх

8 “Энхмөнх дэлгэр” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 458 2014-12-22

Үзэх

9 “Та бидний хөгжил” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 457 2014-12-22

Үзэх

10 “Шинэ эхлэл баянзүрх” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 456 2014-12-22

Үзэх

11 “Дүнчүүр баялаг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 455 2014-12-22

Үзэх

12 “Арцатын хөгжил” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 454 2014-12-22

Үзэх

13 “Ундрах актив” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 453 2014-12-22

Үзэх

14 “Ган-Яармаг” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 452 2014-12-22

Үзэх

15 “Гэгээнхишиг ундрага” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 451 2014-12-22

Үзэх

16 “Комбинат” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 450 2014-12-17

Үзэх

17 “Цогтын хишиг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 430 2014-11-24

Үзэх

18 “Монкорд” ХЗХ-нд салбар нээн ажиллуулахыг зөвшөөрөх тухай 429 2014-11-24

Үзэх

19 “Баян сэнтий” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 428 2014-11-24

Үзэх

20 “Городокнисэх” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 427 2014-11-24

Үзэх

21 “Бичил бизнес-бичил 12” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 426 2014-11-24

Үзэх

22 “Сүмбэр баялаг хорин зургаа” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 425 2014-11-24

Үзэх

23 “Баяжих-Баянхошуу” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 424 2014-11-24

Үзэх

24 “Мөнгөн-Баянхошуу” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 423 2014-11-24

Үзэх

25 “Партизаны оч” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 422 2014-11-24

Үзэх

26 “Мөнгөний тус их” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 421 2014-11-24

Үзэх

27 “Бумбан толгой” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 420 2014-11-24

Үзэх

28 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 402 2014-11-07

Үзэх

29 “Сити инновэйшн” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 401 2014-11-07

Үзэх

30 “ННТС” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 370 2014-10-23

Үзэх

31 “Эхлэл их наяд” ХЗХ-нд салбар нээн ажиллуулахыг зөвшөөрөх болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 369 2014-10-23

Үзэх

32 “Баяндүүрэн хайрхан” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 368 2014-10-23

Үзэх

33 “Фэнг шү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 350 2014-10-14

Үзэх

34 “Наран хас булаг” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 349 2014-10-14

Үзэх

35 “Говь инвест” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 348 2014-10-14

Үзэх

36 “Ард актив” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 347 2014-10-14

Үзэх

37 “Ирээдүйн зорилт” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 346 2014-10-14

Үзэх

38 “Зоос өртөө” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 321 2014-09-25

Үзэх

39 “Говийн чимэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 300 2014-09-01

Үзэх

40 “Хасбаян-Өлзийт” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 299 2014-09-01

Үзэх

41 “Ханхишиг ундрага” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 289 2014-08-29

Үзэх

42 “Тэргүүн зоос” ХЗХ-нд санхүүгийн түрээсийн болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 288 2014-08-29

Үзэх

43 “Номин юнион” ХЗХ-нд салбар нээж ажиллуулахыг зөвшөөрөх тухай 287 2014-08-29

Үзэх

44 “Мөнхийн хүрд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 236 2014-07-02

Үзэх

45 “Фэнг шү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 235 2014-07-02

Үзэх

46 “Завхан нөхөрлөл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 234 2014-07-02

Үзэх

47 “Төв жас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 233 2014-07-02

Үзэх

48 “Финком” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 232 2014-07-02

Үзэх

49 “Мандах найзууд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 231 2014-07-02

Үзэх

50 “Жамбанинж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, сунгах тухай 230 2014-07-02

Үзэх

51 “Малчны хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 194 2014-06-16

Үзэх

52 “Казкредит” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай 158 2014-05-12

Үзэх

53 “Тунгалаг-Энхжин” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай 148 2014-04-29

Үзэх

54 “Элсэн сарнай” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 147 2014-04-29

Үзэх

55 “Бал дивидэнд” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 146 2014-04-29

Үзэх

56 “Найсдэй” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 107 2014-03-28

Үзэх

57 “Найдвартай хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 88 2014-03-17

Үзэх

58 “Алдияр” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 87 2014-03-17

Үзэх

59 “Алтай хаан” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 86 2014-03-17

Үзэх

60 “Оргих угтаал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 85 2014-03-17

Үзэх

61 “Эхлэл их наяд” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 84 2014-03-17

Үзэх

62 “Дорнын Сэтгэшгүй” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 83 2014-03-17

Үзэх

63 “Жамбанинж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 61 2014-02-27

Үзэх

64 “Хяргас хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, сунгах тухай 60 2014-02-27

Үзэх

65 “Даймонд сэвинг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай 59 2014-02-27

Үзэх

66 “Алтан зөгийн үүр” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 58 2014-02-27

Үзэх

67 “Нугын дэвшил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 49 2014-02-14

Үзэх

68 “Ю Эс Ди Эм” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 48 2014-02-14

Үзэх

69 “Хамтын хөгжлийн чуулган” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 36 2014-02-07

Үзэх

70 “Идэрийн ундарга” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 35 2014-02-07

Үзэх

71 “Финстар” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 34 2014-02-07

Үзэх

72 “Арвижих билэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 33 2014-02-07

Үзэх

73 “Наран хас булаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, сунгах тухай 32 2014-02-06

Үзэх

74 “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ыг батлах тухай 26 2014-02-06

Үзэх

75 "Элпи" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 17 2014-02-06

Үзэх

76 "Угтаал ундрам" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 16 2014-02-06

Үзэх

77 "Гэрэг инвест" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 15 2014-02-06

Үзэх