2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Дэвшил баянзүрх-7" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 107 2015-02-12

Үзэх

2 “Денежный магнит” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 428 2015-12-17

Үзэх

3 “Ханхишиг ундрага” ХЗХ-нд төсөл хөтөлбөр дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 427 2015-12-17

Үзэх

4 “Найманжандаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 424 2015-12-17

Үзэх

5 Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 405 2015-11-23

Үзэх

6 “Бизнесийн оргил” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 400 2015-11-23

Үзэх

7 “Чаданхүү” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 399 2015-11-23

Үзэх

8 “Мон сант алдар” ХЗХ-ны төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 397 2015-11-23

Үзэх

9 “Жет капитал фонд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 395 2015-11-23

Үзэх

10 “Монкорд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 394 2015-11-23

Үзэх

11 “Монум” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 393 2015-11-23

Үзэх

12 “Тэргүүн зоос” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 382 2015-10-13

Үзэх

13 “Өсөх-Улам” ХЗХ-ийн тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 374 2015-10-09

Үзэх

14 “Буянтбогдын хишиг” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 370 2015-09-25

Үзэх

15 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ын заалтыг хасах, дагаж мөрдөх зарчимд өөрчлөлт оруулах тухай 361 2015-09-11

Үзэх

16 “Арвин дэм” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 360 2015-08-28

Үзэх

17 “Мантаг” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 359 2015-08-28

Үзэх

18 “Оюу зоос” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 358 2015-08-28

Үзэх

19 “Дорны титэм” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 357 2015-08-28

Үзэх

20 “Монгол багш нарын хөгжил” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 356 2015-08-28

Үзэх

21 “Өргөжих эрдэнэ хан уул” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 346 2015-08-05

Үзэх

22 “Элит дөч” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 345 2015-08-05

Үзэх

23 “Арвин мэлмий” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 344 2015-08-05

Үзэх

24 “Өндөр хөмөг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 343 2015-08-05

Үзэх

25 “Түмний хишиг буян” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 327 2015-07-03

Үзэх

26 “Индралхур” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 326 2015-07-03

Үзэх

27 “Улиастай хөдөлгөгч хүч” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 325 2015-07-03

Үзэх

28 “Дуун эгшиг хайрхан” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 324 2015-07-03

Үзэх

29 “Итгэмжит” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 323 2015-07-03

Үзэх

30 “Гровиса финанс” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 322 2015-07-03

Үзэх

31 “Алтандавалгаа” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 301 2015-06-24

Үзэх

32 “Зуун түм” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 300 2015-06-24

Үзэх

33 “Сэлбийн рашаан” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 299 2015-06-24

Үзэх

34 “Их буянт хангай” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 298 2015-06-24

Үзэх

35 “Боломж инвест” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 297 2015-06-24

Үзэх

36 “Сидан” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 270 2015-06-10

Үзэх

37 “Гэмбл ХЗХ”-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 269 2015-06-10

Үзэх

38 "Дэвжих сэнтий" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 268 2015-06-10

Үзэх

39 “Монкорд” ХЗХ-нд төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 267 2015-06-10

Үзэх

40 "Алтайн Өндөр Уулс" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 266 2015-06-10

Үзэх

41 "Зонхова хайрхан ХЗХ”-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 255 2015-05-20

Үзэх

42 "Баялаг ундрах арвижих ХЗХ”-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 254 2015-05-20

Үзэх

43 "Хундымура ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 253 2015-05-20

Үзэх

44 "Хайлааст арван зургаа" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 235 2015-04-30

Үзэх

45 "Тэтгэх наран" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 234 2015-04-30

Үзэх

46 "Яруу ундрах Ирээдүй ХЗХ”-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 233 2015-04-30

Үзэх

47 “Фин стар ХЗХ”-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 228 2015-04-30

Үзэх

48 “Эв эе хүч ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 220 2015-04-22

Үзэх

49 “Жаргалантхайлааст ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 219 2015-04-22

Үзэх

50 “Амьдарлын үр гучин хоёр ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 218 2015-04-22

Үзэх

51 “Арвин итгэл ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 217 2015-04-22

Үзэх

52 “Ивээл дэлгэрүүлэгч ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 216 2015-04-22

Үзэх

53 “Үүрэй толон” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 199 2015-04-10

Үзэх

54 “Эг буман зоос” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, сунгах тухай 198 2015-04-10

Үзэх

55 “Тэгш уран санаа” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 197 2015-04-10

Үзэх

56 “Субуд” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 196 2015-04-10

Үзэх

57 "Дүүрэн Буудай" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 195 2015-04-10

Үзэх

58 "Одонт эвийн хүч" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 194 2015-04-10

Үзэх

59 “Верум” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 193 2015-04-10

Үзэх

60 “Олон зул” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 186 2015-04-01

Үзэх

61 "Сансармөнгө" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 185 2015-04-01

Үзэх

62 "Хамтын хөдөлмөрийн хүч" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 184 2015-04-01

Үзэх

63 "Бадрангийх" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 183 2015-04-01

Үзэх

64 "Өсөх-Өлзийт" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 182 2015-04-01

Үзэх

65 "Богдгэгээний хишигтэн" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 181 2015-04-01

Үзэх

66 "Нүүрэнтэйн эв нэгдэл" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 180 2015-04-01

Үзэх

67 "Ухаан-Уул" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 179 2015-04-01

Үзэх

68 "Хотол цагаан үйлс" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 178 2015-04-01

Үзэх

69 "Гал-Ундарга" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 177 2015-04-01

Үзэх

70 "Мандах түрүү" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 176 2015-04-01

Үзэх

71 "Өнөр их наяд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 175 2015-04-01

Үзэх

72 "Жасын сампин" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 174 2015-04-01

Үзэх

73 "Арвижих их наяд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 173 2015-04-01

Үзэх

74 “Амьдрал тэтгэгч хамтын хүч” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 172 2015-04-01

Үзэх

75 “Тэргүүнцамбагарав” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 171 2015-04-01

Үзэх

76 “Зүрх наран” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 170 2015-04-01

Үзэх

77 “Говь хангайн эрдэнэ” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 152 2015-03-16

Үзэх

78 "Арвижих-Орчлон" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 151 2015-03-16

Үзэх

79 "Бидний нөхөд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 150 2015-03-16

Үзэх

80 "Гачууртфинанс" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 149 2015-03-16

Үзэх

81 "Локо мөнхийн андууд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 148 2015-03-16

Үзэх

82 "Мөнгөн гар" ХЗХ-нд ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 147 2015-03-16

Үзэх

83 "Нисэхийн арвижих орших" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 146 2015-03-16

Үзэх

84 "Сэлбэхангай" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 145 2015-03-16

Үзэх

85 "Таван баян ундарга хөгжил" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 144 2015-03-16

Үзэх

86 "Дэлгэрэн аривжих капитал" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 143 2015-03-16

Үзэх

87 "Арвижих оргил хайрхан" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 142 2015-03-16

Үзэх

88 "Чингэлтэйн түншлэл" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 141 2015-03-16

Үзэх

89 "Харилцан арвижих" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 140 2015-03-16

Үзэх

90 "Мэнгүүг арвижих" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 139 2015-03-16

Үзэх

91 "Алтан сонголт" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 138 2015-03-16

Үзэх

92 "Бэлх арван найм" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 137 2015-03-16

Үзэх

93 "Ургах наран хайрхан" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 136 2015-03-16

Үзэх

94 "Нигүүлсэхүйн хүрдэн" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 135 2015-03-13

Үзэх

95 "Алтан саваа" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 134 2015-03-13

Үзэх

96 “Хангайн арвин арвай” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 133 2015-03-13

Үзэх

97 “Арвангурван хайлааст” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 132 2015-03-13

Үзэх

98 “Ю Эс Ди Эм” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 116 2015-02-25

Үзэх

99 “Хөшөөтийн өгөөж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 115 2015-02-25

Үзэх

100 "Алтан тэрэлж нутаг" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 114 2015-02-25

Үзэх