2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Монос дэлгэрэх" хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 14 2016-01-20

Үзэх

2 "АПУ" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 197 2016-06-10

Үзэх

3 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 149 2017-07-20

Үзэх

4 "Мөнхсонор" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 289 2016-12-14

Үзэх

5 "Хонгор-Ирээдүй" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 288 2016-12-14

Үзэх

6 "Баруун-Отог" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 287 2016-12-14

Үзэх

7 "Хөгнөхан" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 286 2016-12-14

Үзэх

8 "Цэнгэлхөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 285 2016-12-14

Үзэх

9 "Тэгшболомж" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 284 2016-12-14

Үзэх

10 "Бидтус" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 283 2016-12-14

Үзэх

11 "Баянхайрхан хас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 282 2016-12-14

Үзэх

12 "Увсбуян арвижих" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 281 2016-12-14

Үзэх

13 "Эвтжаргалант" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 280 2016-12-14

Үзэх

14 "Хяргас хас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 279 2016-12-14

Үзэх

15 "Наран ургах" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 278 2016-12-14

Үзэх

16 "Мөнгөнбийлэг" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 277 2016-12-14

Үзэх

17 "Дархан дөл" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 276 2016-12-14

Үзэх

18 "Гялс төгрөг" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 275 2016-12-14

Үзэх

19 "Хос ембүү" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 274 2016-12-14

Үзэх

20 "Бэрх инвест" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 273 2016-12-14

Үзэх

21 "Миний ах" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 272 2016-12-14

Үзэх

22 "ЭМПИПИ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 265 2016-09-21

Үзэх

23 "Арвин мөрөн" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 264 2016-09-21

Үзэх

24 “Тэгш таван цэн” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 259 2016-06-27

Үзэх

25 “Шилийн зоо” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 258 2016-06-27

Үзэх

26 “Хүнгэлдуут” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 243 2016-06-27

Үзэх

27 “Чин амар” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 229 2016-06-10

Үзэх

28 “Таван ханхар” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 228 2016-06-10

Үзэх

29 “Арвижих хишиг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 227 2016-06-10

Үзэх

30 “Зуун пенни” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 226 2016-06-10

Үзэх

31 “Ирээдүйн нөөц ХЗХ” ХЗХ-д Хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 225 2016-06-10

Үзэх

32 “Ноён даамал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 187 2016-05-17

Үзэх

33 "Танти солди" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 186 2016-05-17

Үзэх

34 “Алтан саваа” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх зөвшөөрлийг тус тус хүчингүй болгох тухай 185 2016-05-17

Үзэх

35 “Номин юнион” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 184 2016-05-17

Үзэх

36 “Арвайн үр” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 183 2016-05-17

Үзэх

37 “Б Э Х” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 182 2016-05-17

Үзэх

38 “Мина” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 181 2016-05-17

Үзэх

39 “Мон сант алдар” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 180 2016-05-17

Үзэх

40 “Чандмань андууд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 179 2016-05-17

Үзэх

41 “Кредит юнион монгол” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 178 2016-05-17

Үзэх

42 “Сүмбэргүн нуур” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 177 2016-05-17

Үзэх

43 “Буян цацрах” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 176 2016-05-17

Үзэх

44 “Дэлгэр дэнж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 175 2016-05-17

Үзэх

45 “Хөгжлийн дээж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 174 2016-05-17

Үзэх

46 "Талын хотхон" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 173 2016-05-17

Үзэх

47 "Таван зуун төгрөг" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 172 2016-05-17

Үзэх

48 "Бизнесийн нөхөрлөл" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 171 2016-05-17

Үзэх

49 “Өөдлөх кредит” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 170 2016-05-17

Үзэх

50 "Лакшми финанс" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 169 2016-05-17

Үзэх

51 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 143 2016-05-17

Үзэх

52 "Өөжгий финанс" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 136 2016-04-06

Үзэх

53 "Өгөөмөр дэнж" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 135 2016-04-06

Үзэх

54 “Ган ивээл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 134 2016-04-06

Үзэх

55 “Байтерек” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 133 2016-04-06

Үзэх

56 “Май капитал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 132 2016-04-06

Үзэх

57 “ГСБЭХ” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 131 2016-04-06

Үзэх

58 “Өгөөдэй зоос” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 130 2016-04-06

Үзэх

59 "МИК актив дөрөв ТЗК" ХХК-ийн арилжаалагдаагүй баталгааг үнэт цаасыг "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийн төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс хасах тухай 114 2016-04-06

Үзэх

60 "МИК актив гурав ТЗК" ХХК-ийн арилжаалагдаагүй баталгааг үнэт цаасыг "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийн төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс хасах тухай 113 2016-04-06

Үзэх

61 "МИК актив хоёр ТЗК" ХХК-ийн арилжаалагдаагүй баталгааг үнэт цаасыг "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийн төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс хасах тухай 112 2016-04-06

Үзэх

62 “МИК ОССК” ХХК-ийн “МИК” бондын үлдэгдлийг “ҮЦТТТХТ” ХХК-ийн төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс хасах тухай 110 2016-04-06

Үзэх

63 "ТДМ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 108 2016-04-06

Үзэх

64 "ТДМ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 0 2016-04-06

Үзэх

65 "ТДМ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 107 2016-04-06

Үзэх

66 “Говь инвест” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 92 2016-03-23

Үзэх

67 “Чаданхүү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 82 2016-03-23

Үзэх

68 “Дэлүүн буян” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2016-03-23

Үзэх

69 “Аухат Хоры” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 0 2016-03-23

Үзэх

70 “Чин хишиг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 87 2016-03-23

Үзэх

71 “Холком” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 86 2016-03-23

Үзэх

72 “Бугаты дамысы” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 84 2016-03-23

Үзэх

73 "Булган дамысы" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 81 2016-03-11

Үзэх

74 “Хан богд зайсан” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 80 2016-03-11

Үзэх

75 “Жанжин мөнгөн шат” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 79 2016-03-11

Үзэх

76 “Ялалт инвест” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 78 2016-03-11

Үзэх

77 “Ариун эрдэнэ солонго” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 77 2016-03-11

Үзэх

78 “Багануур хөгжил дэвшил” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 76 2016-03-11

Үзэх

79 “Өгөөмөр хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 68 2016-03-04

Үзэх

80 "Хоршихуй" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 67 2016-03-04

Үзэх

81 “Грави” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаагсунгах тухай 66 2016-03-04

Үзэх

82 “Приваткредит” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 65 2016-03-04

Үзэх

83 “Цэцэгтуяа” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 64 2016-03-04

Үзэх

84 “Мөнх цамц мод” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 63 2016-03-04

Үзэх

85 "Баялаг тасгон" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 62 2016-03-04

Үзэх

86 "Иргэд капитал" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 61 2016-03-04

Үзэх

87 "Хэрлэн финанс" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 60 2016-03-03

Үзэх

88 “Мөрөөдлийн булаг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 59 2016-03-04

Үзэх

89 “Өнөр баян хишиг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 58 2016-03-04

Үзэх

90 “Баян-Амгалан” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 57 2016-03-04

Үзэх

91 "Есөн дэлбээ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 52 2016-03-04

Үзэх

92 "Есөн дэлбээ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 52 2016-03-04

Үзэх

93 "Эвсэг мянгат" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 44 2016-02-24

Үзэх

94 "Дэвжих өрхүүд" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 32 2016-01-29

Үзэх

95 "Урагшлах хөгжил" ХЗХ-нд хадгаламж,зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 31 2016-01-29

Үзэх

96 "Итгэлт жим" ХЗХ -ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай. 29 2016-01-29

Үзэх

97 "Андын сор" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай. 28 2016-01-29

Үзэх

98 "Чигэстэйн арвижих" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 27 2016-01-29

Үзэх

99 "Транс-Инвест" хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 16 2016-01-20

Үзэх

100 "МКЦ финанс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 15 2016-01-20

Үзэх