2020 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Мөнхийн буян өгөөж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 1025 2020-12-23

Үзэх

2 “Баян сэлэнгийн шугуй” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 1024 2020-12-23

Үзэх

3 Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын үед хадгаламж, зээлийн хоршоодод авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 1023 2020-12-23

Үзэх

4 “Үүрэгийн хишиг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 999 2020-12-09

Үзэх

5 “Ард актив” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 987 2020-11-25

Үзэх

6 “Баяндүүрэн хайрхан” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 986 2020-11-25

Үзэх

7 “Бид баян” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 985 2020-11-25

Үзэх

8 “ННТС” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 984 2020-11-25

Үзэх

9 “Цаст алтай капитал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 983 2020-11-25

Үзэх

10 “Ирээдүйн зорилт” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 962 2020-11-11

Үзэх

11 “Толбын оргил” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 961 2020-11-11

Үзэх

12 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 949 2020-10-21

Үзэх

13 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 948 2020-10-21

Үзэх

14 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 947 2020-10-21

Үзэх

15 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 916 2020-09-23

Үзэх

16 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 915 2020-09-23

Үзэх

17 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 914 2020-09-23

Үзэх

18 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 913 2020-09-23

Үзэх

19 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 912 2020-09-23

Үзэх

20 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 911 2020-09-23

Үзэх

21 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 910 2020-09-23

Үзэх

22 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 908 2020-09-23

Үзэх

23 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 907 2020-09-23

Үзэх

24 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 906 2020-09-23

Үзэх

25 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 905 2020-09-23

Үзэх

26 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 904 2020-09-23

Үзэх

27 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 903 2020-09-23

Үзэх

28 “Эхлэл их наяд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 858 2020-09-09

Үзэх

29 “Рич койн” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 857 2020-09-09

Үзэх

30 “Файнэншил трипл сэйвинг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 856 2020-09-09

Үзэх

31 “Мандахнайзууд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 833 2020-08-26

Үзэх

32 Банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоодод авах арга хэмжээний тухай 854 2020-08-26

Үзэх

33 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 853 2020-08-26

Үзэх

34 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 852 2020-08-26

Үзэх

35 “Мора финанс” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 832 2020-08-26

Үзэх

36 “Дорнын сэтгэшгүй” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 834 2020-08-26

Үзэх

37 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 829 2020-08-12

Үзэх

38 "Ногоон алт финанс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 762 2020-08-12

Үзэх

39 "Шунхлайн хишиг" ХЗХ- ны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 761 2020-08-12

Үзэх

40 "Алтайхаан" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 760 2020-08-12

Үзэх

41 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 759 2020-08-12

Үзэх

42 "Финком" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 696 2020-07-08

Үзэх

43 "Индрийн ундрага" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 695 2020-07-08

Үзэх

44 "Малчны хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 694 2020-07-08

Үзэх

45 "Жамбанинж" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 693 2020-07-08

Үзэх

46 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 688 2020-06-29

Үзэх

47 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 679 2020-06-29

Үзэх

48 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 678 2020-06-29

Үзэх

49 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 507 2020-06-29

Үзэх

50 "Анирсаг финанс" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 505 2020-06-29

Үзэх

51 "Ханнамнан хөгжил" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 504 2020-06-29

Үзэх

52 "Хөгнөхан хөгжил" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 503 2020-06-29

Үзэх

53 "Увсбуян аривжих" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 502 2020-06-29

Үзэх

54 "Элли" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 501 2020-06-29

Үзэх

55 "Хяргасхас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 500 2020-06-29

Үзэх

56 "Оргих-Угтаал" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 499 2020-06-29

Үзэх

57 "Баян тээлийн өгөөж" ХЗХ-нд хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 498 2020-06-29

Үзэх

58 "Цахир хүрд" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 497 2020-06-29

Үзэх

59 "Өлзий буян аривжих" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 496 2020-06-29

Үзэх

60 Журамд нэмэлт оруулах тухай 112/58 2020-03-18

Үзэх

61 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

62 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 374 2020-06-10

Үзэх

63 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 473 2020-06-10

Үзэх

64 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 472 2020-06-10

Үзэх

65 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 471 2020-06-10

Үзэх

66 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 47 2020-06-10

Үзэх

67 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 469 2020-06-10

Үзэх

68 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 468 2020-06-10

Үзэх

69 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 467 2020-06-10

Үзэх

70 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 466 2020-06-10

Үзэх

71 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 465 2020-06-10

Үзэх

72 "Арвин очир" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 356 2020-06-10

Үзэх

73 "Алдияр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 355 2020-06-10

Үзэх

74 "Дөрвөн уулын хишиг буян" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 354 2020-06-10

Үзэх

75 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам"-ыг хүчингүй болгох тухай 353 2020-06-10

Үзэх

76 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 259 2020-05-06

Үзэх

77 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 48 2020-01-29

Үзэх

78 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 04 2020-01-15

Үзэх

79 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

80 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай 337 2020-05-20

Үзэх

81 "Баянхайрхан хас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 274 2020-05-20

Үзэх

82 "Мөнх тэнгэрийн тоо" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 273 2020-05-20

Үзэх

83 "Жинст бодь мөнгөн сүрэг" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 272 2020-05-20

Үзэх

84 "Тэнгэрийн оргил гоо" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 271 2020-05-20

Үзэх

85 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 337 2020-05-20

Үзэх

86 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай

Үзэх

87 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 258 2020-05-06

Үзэх

88 "Баялагийн хөгжил хамтын хүч" ХЗХ-ны хадгаламж,, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 223 2020-05-06

Үзэх

89 "Яруу саяаар дэлгэрэх" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 222 2020-05-06

Үзэх

90 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 216 2020-04-22

Үзэх

91 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 204 2020-04-22

Үзэх

92 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 203 2020-04-22

Үзэх

93 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 202 2020-04-22

Үзэх

94 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 200 2020-04-22

Үзэх

95 Хапгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэр тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 201 2020-04-22

Үзэх

96 Хапгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэр тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 167 2020-04-08

Үзэх

97 Хадгалмж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 168 0202-04-08

Үзэх

98 Хадгаламж,зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 175 2020-04-08

Үзэх

99 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 176 2020-04-08

Үзэх

100 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 177 2020-04-08

Үзэх