Холбоо барих

Засгийн газрын IV байр

Бага тойруу 3, Чингэлтэй дүүрэг

Улаанбаатар хот, Монгол улс

15160

51-264444

info@frc.mn

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

frc_of_Mongolia

Газар

Хэлтэс, алба

Өрөөний №

Өрөөний утас

АЖЛЫН АЛБА

 

       209

         51-264444

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛ

       207

          51-261744

ТАЙЛАН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛ

       205

          51-265633

БИЧИГ ХЭРЭГ

       201

         51-261881

АРХИВ

       203

        51-261679

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЛБА

       204

       51-263665

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗАР

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       307

       51-261893

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗРЫН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       307

      51-261893

ДААТГАЛЫН ГАЗАР

ДААТГАЛЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

        208

     51-261672

ДААТГАЛЫН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

        206

       51-261673

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       309

       51-261668

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

      101

       51-261665

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ГАЗАР

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Жи-мобайлын байр 309

       70117098

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Жи-мобайлын байр 310

       70117049

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       302

       51-261677

ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       304

       51-266420

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ

       106

       51-261659

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       102

       51-263452

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛ

      104

       51-261275

МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ АЛБА

Жи-мобайлын байр 201а

        70137047

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

НЭГДСЭН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЯЛДАА ХОЛБООГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛ

      408

        51-261012

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА, ШИНЭЖИЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ЧИГЛЭЛ

       406

          51-261012

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛ, ҮНЭТ ЭДЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Жи-Мобайлын байр 201

        51-262607

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

 Жи-  Мобайлын байр 201

        51-262604

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

        403

         51-264124

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН АЛБА

       301

         51-261611

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА

       403

         51-264124

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, КОМПЛАЙНСЫН ХЭЛТЭС

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

       306

         51-262601

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

 

       213

          51-261964

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

 

       212

          51-263425

ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

 

      404а

         51-261662