Хайлт хийх

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг, Бага тойруу 3, Засгийн газрын IV байр.

(+976) 51-262789

(+976) 11-329084

webmaster@frc.mn

facebook.com/MongoliaFRC

twitter.com/MongoliaFRC

Газар

Хэлтэс, алба

Өрөөний №

Өрөөний утас

И-Мэйл хаяг

АЖЛЫН АЛБА

 

209

262789

 
ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗАР

Үнэт цаас бодлого зохицуулалтын чиглэлээр

306

 

sec@frc.mn

Үнэт цаас бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр

308

 

ДААТГАЛЫН ГАЗАР

Даатгалын бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлээр

208

261672

insurance_dep@frc.mn

Даатгалын бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр

206

261673

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР

Банк бус санхүүгийн байгууллагын бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлээр

309

261668

bbsb@frc.mn

Банк бус санхүүгийн байгууллагын бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр

101

261665

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ГАЗАР

Хадгаламж, зээлийн хоршооны бодлого зохицуулалт, хөжглийн чиглэлээр

G-Mobile-ийн байр 309

70117098

hzh@frc.mn

Хадгаламж, зээлийн хоршооны бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр

G-Mobile-ийн байр 310

70117049