Холбоо барих

Засгийн газрын IV байр

Бага тойруу 3, Чингэлтэй дүүрэг

Улаанбаатар хот, Монгол улс

51-264444

info@frc.mn

facebook.com/FRC.of.Mongolia/

twitter.com/FRC_of_Mongolia/

Газар

Хэлтэс, алба

Өрөөний №

Өрөөний утас

АЖЛЫН АЛБА

 

209

51-264444

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

ТАЙЛАН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛ

205

51-265633

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛ

207

51-261744

БИЧИГ ХЭРЭГ

201

51-261881

АРХИВ

203

51-261679

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЛБА

204

51-263665

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗАР

БОДОЛГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

307

51-261893

БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

307

51-261893

ДААТГАЛЫН ГАЗАР

БОДОЛГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

208

51-261672

БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

206

51-261673

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР

БОДОЛГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

309

51-261668

БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

101

51-261665

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ГАЗАР

БОДОЛГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

G-Mobile-ийн байр 309

70117098

БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

G-Mobile-ийн байр 310

70117049

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

302

51-261677

ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

304

51-266420

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

106

51-261659

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

102

51-263452

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛ

104

51-261275

МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ АЛБА

G-Mobile-ийн байр 201а

70137047

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

 

408

51-261012

 

406

 

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛ, ҮНЭТ ЭДЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 

G-Mobile-ийн байр 201

51-262604

 

 

51-262607

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

 

403

51-264124

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН АЛБА

301

51-261611

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, КОМПЛАЙНСЫН ХЭЛТЭС

 

306

51-262601

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

 

213

51-261964

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

 

212

51-263425

ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

 

404а

51-261662