Холбоо барих

Засгийн газрын IV байр

Бага тойруу 3, Чингэлтэй дүүрэг

Улаанбаатар хот, Монгол улс

15160

51-264444

info@frc.mn

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

frc_of_Mongolia

Газар

Хэлтэс, алба

Өрөөний №

Өрөөний утас

АЖЛЫН АЛБА

 

209

51-264444

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛ

207

51-261744

ТАЙЛАН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛ

205

51-265633

БИЧИГ ХЭРЭГ

201

51-261881

АРХИВ

203

51-261679

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЛБА

204

51-263665

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

307

51-261893

ХӨРӨНГӨ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

307

51-261893

ДААТГАЛЫН ГАЗАР

ДААТГАЛЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

208

51-261672

ДААТГАЛЫН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

206

51-261673

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

309

51-261668

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

101

51-261665

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ГАЗАР

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Жи-мобайлын байр 309

70117098

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Жи-мобайлын байр 310

70117049

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

302

51-261677

ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

304

51-266420

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ

106

51-261659

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

102

51-263452

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛ

104

51-261275

МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ АЛБА

Жи-мобайлын байр 201а

70137047

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

НЭГДСЭН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЯЛДАА ХОЛБООГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛ

408

51-261012

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА, ШИНЭЖИЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ЧИГЛЭЛ

406

51-261012

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛ, ҮНЭТ ЭДЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Жи-Мобайлын байр 201

51-262604

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Жи-Мобайлын байр 201

51-262607

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

403

51-264124

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН АЛБА

301

51-261611

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА

403

51-264124

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, КОМПЛАЙНСЫН ХЭЛТЭС

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

306

51-262601

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

 

213

51-261964

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

 

212

51-263425

ДОТООД АУДИТ

 

404а

51-261662