Холбоо барих

Засгийн газрын IV байр

Бага тойруу 3, Чингэлтэй дүүрэг

Улаанбаатар хот, Монгол улс

15160

51-264444

info@frc.mn

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

frc_of_Mongolia

Газар

Хэлтэс, алба

Өрөөний №

Өрөөний утас

АЖЛЫН АЛБА

 

       210

       51-264444

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛ

       207

       51-261744

ТАЙЛАН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛ

       205

       51-265633

БИЧИГ ХЭРЭГ

       102

       51-261881

АРХИВ

       203

       51-262606

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЛБА

       208

       51-263665

ЦАХИМ БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ          102

       51-261881

 

       7011-7097

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗАР

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр                              

       51-261893

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗРЫН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261893

ДААТГАЛЫН ГАЗАР

ДААТГАЛЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261672

ДААТГАЛЫН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261673

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261668

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261665

МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБА Монгол банкны байр         51-261101
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ГАЗАР

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261108

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261107

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       306

       51-261677

ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       406

       51-266420

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ

       106

       51-261659

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       101

       51-263452

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛ

       104

       51-261275

МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ АЛБА

       405

       51-261113

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

НЭГДСЭН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЯЛДАА ХОЛБООГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261106

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА, ШИНЭЖИЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ЧИГЛЭЛ

       Монгол банкны байр

       51-261012

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛ, ҮНЭТ ЭДЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЧИГЛЭЛ

       308

       51-262607

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

       303

       51-262604

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

        Монгол банкны байр

       51-264124

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН АЛБА

      Монгол банкны байр 

       51-261104

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА

       408

       51-261611

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, КОМПЛАЙНСЫН ХЭЛТЭС

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

       403

       51-262601

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

       

       204

       51-261964

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

 

       213

       51-263425

ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

 

       404

       51-261662