ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЦАХИМААР ИРҮҮЛЭХ УЛИРЛЫН ТАЙЛАНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО. ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ!

Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2017.06.23

2017.06.22

2017.06.08

2017.05.10

2017.04.13

“Нэйшнл ассет менежмент” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын менежментийн, “Ивээлт-Очир” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 2.5 тэрбум төгрөг байх шаардлагыг хангасан ”Хан Алтайн нуруу”, “Гоулд капитал инвест”, “Дарь финанс” ХХК-уудад банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгов. Мөн, валют арилжааны “Эксклюзивчэнж ББСБ” ХХК-д зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж өгөхөөр боллоо.

2017.03.11

2017.02.08

2017.01.16

2016.12.15

2016.10.20

2016.09.22

2016.07.29

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих