Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Улсын их хурлын тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 98 2009-12-30 Үзэх Татах
2 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам/ Улсын их хурлын тогтоол 56 2006-06-15 Үзэх Татах
3 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм/ Улсын их хурлын тогтоол 45 2006-05-26 Үзэх Татах
4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүнийг томилох тухай Улсын их хурлын тогтоол 44 2010-07-08 Үзэх Татах
5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүнийг чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 43 2010-07-08 Үзэх Татах
6 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА, ОРОН ТООНЫ ГИШҮҮНД ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Улсын их хурлын тогтоол 23 2006-02-03 Үзэх Татах
7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 21 2011-05-12 Үзэх Татах
8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай Улсын их хурлын тогтоол 20 2011-05-12 Үзэх Татах
9 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО, ТҮҮНИЙ ДЭРГЭДЭХ ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ Улсын их хурлын тогтоол 10 2006-01-25 Үзэх Татах
10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн зарим гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 8 2010-01-28 Үзэх Татах
11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 6 2012-01-19 Үзэх Татах
12 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 2013-12-26 Үзэх Татах
13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 2014-12-25 Үзэх Татах
14 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг томилох тухай Улсын их хурлын тогтоол 2014-12-25 Үзэх Татах