Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
251 "Ногоон нуурын хөршүүд" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 50 2017-03-10 Үзэх Татах
252 Нэр бүхий арилжааны банкнуудад олгосон харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 49 2017-03-10 Үзэх Татах
253 "Ай трейд ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 48 2017-03-10 Үзэх Татах
254 "Фронтиер ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллгаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 47 2017-03-10 Үзэх Татах
255 "Нейшнл ассет менежмент " ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 46 2017-03-10 Үзэх Татах
256 "Ивээлт-Очир" ХХК-д даатгалын зуучлагчын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 45 2017-03-10 Үзэх Татах
257 "Монконкорд" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллгаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 44 2017-03-10 Үзэх Татах
258 "Хаскредит" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллгаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 43 2017-03-10 Үзэх Татах
259 "Элпи" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 42 2017-03-10 Үзэх Татах
260 "Эхлэл их наяд" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 41 2017-03-10 Үзэх Татах
261 "Ханнамнан хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 40 2017-03-10 Үзэх Татах
262 "Улаанбаатар капитал ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 39 2017-02-08 Үзэх Татах
263 "Баянгол ундрага ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 38 2017-02-08 Үзэх Татах
264 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 37 2017-02-08 Үзэх Татах
265 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 36 2017-02-08 Үзэх Татах
266 "Азиа пасифик секьюритис ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 35 2017-02-08 Үзэх Татах
267 "Шонхор үнэлгээ аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 34 2017-02-08 Үзэх Татах
268 "Ган зам даатгал" ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 33 2017-02-08 Үзэх Татах
269 "Зөв буян арвижих" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллгаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 32 2017-02-08 Үзэх Татах
270 "Угтаал-Ундрам" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 31 2017-02-08 Үзэх Татах
271 "Идэрийн ундрага" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 30 2017-02-08 Үзэх Татах
272 "Партизаны тэнхлэг" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 29 2017-02-08 Үзэх Татах
273 "Aнхдагч-Андууд" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 28 2017-02-08 Үзэх Татах
274 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 27 2017-01-13 Үзэх Татах
275 "Траст финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 26 2017-01-13 Үзэх Татах
276 "Мөнгөн цохио" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 25 2017-01-13 Үзэх Татах
277 "Эхлэл капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 24 2017-01-13 Үзэх Татах
278 "Мөнгөн спонсор" ХХК-д банк бус санхүүийн зээл, гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 23 2017-01-13 Үзэх Татах
279 "Увс инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2017-01-13 Үзэх Татах
280 "Сэтгэшгүйхүү" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2017-01-13 Үзэх Татах
281 "Начин заан финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2017-01-13 Үзэх Татах
282 "Номин гүнж" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2017-01-13 Үзэх Татах
283 "Баян мөрөн увс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2017-01-13 Үзэх Татах
284 Нэр бүхий 16 хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2017-01-13 Үзэх Татах
285 Нэр бүхий 18 хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2017-01-13 Үзэх Татах
286 "Жи Эй Си Си" ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлйиг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2017-01-13 Үзэх Татах
287 "Соёмбо Ай Би" ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2017-01-13 Үзэх Татах
288 "Түвшин ориент" ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 13 2017-01-13 Үзэх Татах
289 "Бат капитал менежмент" ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 12 2017-01-13 Үзэх Татах
290 "Улиастай ван Аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгаа үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 11 2017-01-13 Үзэх Татах
291 "Мандал женерал даатгал" ХХК-ийн оноосон нэрийг "Мандал даатгал" ХХК гэж өөрчлөх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 10 2017-01-10 Үзэх Татах
292 "Эс Ти Ди" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 9 2017-01-13 Үзэх Татах
293 "Сүлдэт-өндөр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2017-01-13 Үзэх Татах
294 "Айрагхас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2017-01-13 Үзэх Татах
295 "Говийн буян дэлгэрэх" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2017-01-13 Үзэх Татах
296 "Өгийнмандал" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2017-01-13 Үзэх Татах
297 "Төгс их наяд" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2017-01-13 Үзэх Татах
298 "Хар ат хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2017-01-13 Үзэх Татах
299 "Саруулбаян" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2017-01-13 Үзэх Татах
300 "Анирсаг финанс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2017-01-13 Үзэх Татах