Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2353.38
EUR
Евро
2632.73
CNY
БНХАУ-ын юань
344.65
JPY
Японы иен
21.08
RUB
ОХУ-ын рубль
39.85
GBP
Английн фунт
2996.44
KRW
БНСУ-ын вон
2.07
AUD
Австралийн доллар
1792.1
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2355 2360
EUR
Евро
2640 2652
CNY
БНХАУ-ын юань
345 346
JPY
Японы иен
21.1 21.3
RUB
ОХУ-ын рубль
40.4 40.8
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
2.07 2.09
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2352 2355
EUR
Евро
2668 2680
CNY
БНХАУ-ын юань
345.8 346.7
JPY
Японы иен
21 21.13
RUB
ОХУ-ын рубль
40.3 40.8
GBP
Английн фунт
3000 3030
KRW
БНСУ-ын вон
2.055 2.078
AUD
Австралийн доллар
1775 1795
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2350 2357
EUR
Евро
2660 2680
CNY
БНХАУ-ын юань
345 346.5
JPY
Японы иен
21 21.15
RUB
ОХУ-ын рубль
40 41
GBP
Английн фунт
3000 3050
KRW
БНСУ-ын вон
2.06 2.08
AUD
Австралийн доллар
1750 1800
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2348 2353
EUR
Евро
2660 2680
CNY
БНХАУ-ын юань
345 346.3
JPY
Японы иен
21 21.15
RUB
ОХУ-ын рубль
40 40.5
GBP
Английн фунт
3000 3050
KRW
БНСУ-ын вон
2.05 2.07
AUD
Австралийн доллар
- -