2019-08-22 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2672.8
EUR
Евро
2969.8
CNY
БНХАУ-ын юань
377.6
JPY
Японы иен
25.1
RUB
ОХУ-ын рубль
40.8
GBP
Английн фунт
3246.4
KRW
БНСУ-ын вон
2.2
AUD
Австралийн доллар
1810.6

2019-07-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2657 2662
EUR
Евро
2985 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
387 388
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.3
GBP
Английн фунт
3320 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.24
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-08-23 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2673 2674
EUR
Евро
2960 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
376.5 377.5
JPY
Японы иен
25 25.08
RUB
ОХУ-ын рубль
40.8 41.2
GBP
Английн фунт
3235 3260
KRW
БНСУ-ын вон
2.177 2.19
AUD
Австралийн доллар
1795 1815

2019-07-17 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2660 2664
EUR
Евро
2980 2990
CNY
БНХАУ-ын юань
386 387.5
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.2
GBP
Английн фунт
3250 3320
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1840 1860

2019-08-20 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2671 2676
EUR
Евро
2960 2980
CNY
БНХАУ-ын юань
378 380
JPY
Японы иен
24.8 25.1
RUB
ОХУ-ын рубль
40 41
GBP
Английн фунт
3210 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.17 2.19
AUD
Австралийн доллар
1780 1820

2019-08-22 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2671 2676
EUR
Евро
2955 2975
CNY
БНХАУ-ын юань
377 380
JPY
Японы иен
24.8 25.15
RUB
ОХУ-ын рубль
40 41.5
GBP
Английн фунт
3180 3260
KRW
БНСУ-ын вон
2.17 2.21
AUD
Австралийн доллар
1760 1840