2019-02-14 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2632.5
EUR
Евро
2968.7
CNY
БНХАУ-ын юань
389
JPY
Японы иен
23.7
RUB
ОХУ-ын рубль
39.5
GBP
Английн фунт
3384.2
KRW
БНСУ-ын вон
2.3
AUD
Австралийн доллар
1875.3

2019-02-14 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2630 2633
EUR
Евро
2976 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
389 389.5
JPY
Японы иен
23.75 24.1
RUB
ОХУ-ын рубль
40 41
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
2.33 2.35
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-02-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2632 2635
EUR
Евро
2975 2983
CNY
БНХАУ-ын юань
387.8 388.8
JPY
Японы иен
23.85 23.95
RUB
ОХУ-ын рубль
40.1 40.5
GBP
Английн фунт
3365 3400
KRW
БНСУ-ын вон
2.34 2.35
AUD
Австралийн доллар
1865 1900

2019-02-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2632 2635
EUR
Евро
2970 2985
CNY
БНХАУ-ын юань
388 389
JPY
Японы иен
23.8 24
RUB
ОХУ-ын рубль
40 40.7
GBP
Английн фунт
3350 3430
KRW
БНСУ-ын вон
2.33 2.35
AUD
Австралийн доллар
1850 1920

2019-02-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2630 2635
EUR
Евро
2970 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
387 390
JPY
Японы иен
23.7 24
RUB
ОХУ-ын рубль
40 41
GBP
Английн фунт
3380 3440
KRW
БНСУ-ын вон
2.3 2.36
AUD
Австралийн доллар
1850 1910

2019-02-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2630 2636
EUR
Евро
2965 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
386 389
JPY
Японы иен
23.6 23.9
RUB
ОХУ-ын рубль
38.5 40.5
GBP
Английн фунт
3340 3440
KRW
БНСУ-ын вон
2.3 2.35
AUD
Австралийн доллар
1830 1920