2017-11-20 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2444.96
EUR
Евро
2881.75
CNY
БНХАУ-ын юань
368.56
JPY
Японы иен
21.72
RUB
ОХУ-ын рубль
40.98
GBP
Английн фунт
3237.74
KRW
БНСУ-ын вон
2.23
AUD
Австралийн доллар
1848.27

2017-11-13 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2452 2454
EUR
Евро
2860 2870
CNY
БНХАУ-ын юань
368.5 369.5
JPY
Японы иен
21.6 21.7
RUB
ОХУ-ын рубль
41.6 41.9
GBP
Английн фунт
3200 3230
KRW
БНСУ-ын вон
2.18 2.19
AUD
Австралийн доллар
- -

2017-11-20 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2443 2447
EUR
Евро
2868 2878
CNY
БНХАУ-ын юань
368.6 369.5
JPY
Японы иен
21.73 21.83
RUB
ОХУ-ын рубль
41.2 41.5
GBP
Английн фунт
3215 3235
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.215
AUD
Австралийн доллар
1840 1870
2017-11-17 10:20
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2446 2449
EUR
Евро
2885 2895
CNY
БНХАУ-ын юань
369 370
JPY
Японы иен
21.6 21.75
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.5
GBP
Английн фунт
3200 3270
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.22
AUD
Австралийн доллар
1830 1880

2017-11-20 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2443 2448
EUR
Евро
2865 2885
CNY
БНХАУ-ын юань
368 369.5
JPY
Японы иен
21.6 21.8
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.6
GBP
Английн фунт
3220 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.22
AUD
Австралийн доллар
1840 1880

2017-11-17 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2445 2450
EUR
Евро
2880 2900
CNY
БНХАУ-ын юань
369 370.6
JPY
Японы иен
21.6 21.7
RUB
ОХУ-ын рубль
40.5 42
GBP
Английн фунт
3190 3260
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.24
AUD
Австралийн доллар
1885 1940