2018-04-26 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2397.82
EUR
Евро
2922.94
CNY
БНХАУ-ын юань
379.31
JPY
Японы иен
21.95
RUB
ОХУ-ын рубль
38.86
GBP
Английн фунт
3342.56
KRW
БНСУ-ын вон
2.22
AUD
Австралийн доллар
1814.67

2018-04-23 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2395 2398
EUR
Евро
2930 2950
CNY
БНХАУ-ын юань
380.5 382
JPY
Японы иен
22.15 22.4
RUB
ОХУ-ын рубль
39.3 39.9
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
2.22 2.25
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-04-26 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2399 2401
EUR
Евро
2925 2935
CNY
БНХАУ-ын юань
379.8 380.5
JPY
Японы иен
21.96 22.05
RUB
ОХУ-ын рубль
39 39.6
GBP
Английн фунт
3325 3355
KRW
БНСУ-ын вон
2.22 2.227
AUD
Австралийн доллар
1805 1830

2018-04-24 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2397 2400
EUR
Евро
2910 2940
CNY
БНХАУ-ын юань
379 381
JPY
Японы иен
21.9 22.2
RUB
ОХУ-ын рубль
38.5 39.5
GBP
Английн фунт
3300 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1800 1860

2018-04-26 13:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2398 2402
EUR
Евро
2920 2935
CNY
БНХАУ-ын юань
379 380.5
JPY
Японы иен
21.9 22.1
RUB
ОХУ-ын рубль
38.8 39.6
GBP
Английн фунт
3320 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1800 1850

2018-04-26 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2397 2402
EUR
Евро
2920 2935
CNY
БНХАУ-ын юань
379 381
JPY
Японы иен
21.8 22.1
RUB
ОХУ-ын рубль
38 40
GBP
Английн фунт
3310 3360
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.24
AUD
Австралийн доллар
1780 1860