Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2457.58
EUR
Евро
2649.64
CNY
БНХАУ-ын юань
356.28
JPY
Японы иен
21.78
RUB
ОХУ-ын рубль
42.89
GBP
Английн фунт
3038.31
KRW
БНСУ-ын вон
2.19
AUD
Австралийн доллар
1893.32
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2460 2462
EUR
Евро
2660 2670
CNY
БНХАУ-ын юань
357 357.9
JPY
Японы иен
21.95 22.1
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.2
GBP
Английн фунт
3040 3080
KRW
БНСУ-ын вон
2.16 2.17
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2459.5 2461.5
EUR
Евро
2662 2670
CNY
БНХАУ-ын юань
357.2 357.9
JPY
Японы иен
21.98 22.1
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.2
GBP
Английн фунт
3050 3080
KRW
БНСУ-ын вон
2.155 2.17
AUD
Австралийн доллар
1880 1910
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2452 2462
EUR
Евро
2640 2660
CNY
БНХАУ-ын юань
356 357
JPY
Японы иен
21.7 21.9
RUB
ОХУ-ын рубль
42.2 43.5
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
2.13 2.15/
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2459 2462
EUR
Евро
2660 2680
CNY
БНХАУ-ын юань
357 358
JPY
Японы иен
21.85 21.95
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.5
GBP
Английн фунт
3030 3100
KRW
БНСУ-ын вон
2.15 2.17/td>
AUD
Австралийн доллар
1870 1950
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2458 2463
EUR
Евро
2660 2675
CNY
БНХАУ-ын юань
357 358.2
JPY
Японы иен
21.9 22.1
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.3
GBP
Английн фунт
3040 3080
KRW
БНСУ-ын вон
2.14 2.18
AUD
Австралийн доллар
1890 1920
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2458 2463
EUR
Евро
2655 2680
CNY
БНХАУ-ын юань
356.8 358.5
JPY
Японы иен
21.75 22.1
RUB
ОХУ-ын рубль
42.3 43.3
GBP
Английн фунт
3030 3100
KRW
БНСУ-ын вон
2.15 2.175
AUD
Австралийн доллар
1860 1940
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2460 2462
EUR
Евро
2662 2670
CNY
БНХАУ-ын юань
357.3 357.8
JPY
Японы иен
22 22.1
RUB
ОХУ-ын рубль
42.9 43.2
GBP
Английн фунт
3040 3070
KRW
БНСУ-ын вон
2.16 2.17
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2460 2462
EUR
Евро
2650 2660
CNY
БНХАУ-ын юань
356.5 357.5
JPY
Японы иен
21.85 21.95
RUB
ОХУ-ын рубль
42.7 43.5
GBP
Английн фунт
3020 3050
KRW
БНСУ-ын вон
2.15 2.17
AUD
Австралийн доллар
- -