Нэмэгдсэн: 2017-11-09 16:28:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.

       Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалтад хамрагдахыг хүссэн үнэлгээчин дараах баримт бичгийг бүрдүүлж 2017оны 11  дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор Хорооны Даатгалын газарт ирүүлнэ үү: Үүнд:

  • Иргэний  үнэмлэхийн хуулбар
  • Цээж зураг, 3х4 хэмжээтэй
  • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /100,000 төгрөг/

 Хүлээн авагч банк:                Төрийн сан
 Хүлээн авагч байгууллага:    Санхүүгийн зохицуулах хороо

 Дансны дугаар:                      100900025402
 Гүйлгээний утга:                    Овог нэр, Даатгалын хохирол үнэлгээний сургалт

 

*Сургалт зохион байгуулагдах огноо, байрлалыг жич зарлах болно.