Нэмэгдсэн: 2018-05-31 06:10:00

2018 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлан 2018 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хороо одоо мөрдөгдөж буй Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2011 оны 156/45 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам”-ыг шинэчлэхээр төслийг боловсруулж байна.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахтай холбогдуулан хяналт шалгалт хийх, тэдгээрийг цаашид хэрхэн сайжруулж, боловсронгуй болгох талаарх иргэд, олон нийтийн санал, зөвлөгөөг өнөөдрөөс эхлэн авч байна. Санал авах ажил 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх тул банкнаас бусад санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчид, хувь нийлүүлэгчид, ажилтан, албан хаагч нар, тус салбарын харилцагч, үйлчлүүлэгч, иргэдийг идэвхтэй оролцохыг урьж байна.

Та бүхэн саналаа Хорооны Хууль, эрх зүйн хэлтсийн (51)-261964 дугаарын утсаар болон “lkhagvasuren_d@frc.mn” цахим хаягаар өгч болно.