-
  • Эхлэл
  • "АЛТАН ХОРОМСОГ ҮЦК" ХХК-ны үнэт цаасны брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 с
1 Байгууллагын нэр "АЛТАН ХОРОМСОГ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/25
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  №153 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30  
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011124089
6 Компанийн регистерийн дугаар 2030055
7 Хэлбэр 1.Брокер                       2.Дилер
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Т.Монхор Утас:99114511
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,  УБ хот, БЗД, Үндэсний хоршоочдын холбооны байр, 320 тоот