-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани
  • "ШИНЭ ИХ ТЭРБУМ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ШИНЭ ИХ ТЭРБУМ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 7-2016
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №98 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.05.10
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001117
6 Компанийн регистерийн дугаар 6000797
7 Хэлбэр Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх
8 Гүйцэтгэх захиралын овог нэр  Ц.Мишигдорж
9 Компанийн хаяг байршил, холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БЗД, 1 дүгээр хороо, 12 дугаар хороолол, North center 207 тоот. 99199075, 99090149