-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани
  • "НЬЮБАЛАНС АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "НЬЮБАЛАНС АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар  
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №78 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.04.12
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001020
6 Компанийн регистерийн дугаар 5098696
7 Хэлбэр ҮЦ гаргагчдад үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компани
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Б.Лхагвадорж
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БГД, 9-р хороо, Хасбаатарын гудамж, 21-р байр, Эрхэс одод төвийн 34 тоот.  70145542, 99101901