-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "ГОЛД СТАНДАРТ ЭСТИМЕЙТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ГОЛД СТАНДАРТ ЭСТИМЕЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/33
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №112 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.06.07
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011604099
6 Компанийн регистрийн дугаар 6061435
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Л.Лхагвасүрэн
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, 5-р хороолол, 1-р байр 01 тоот 99092799,88882799