-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • ПРАЙМ ФАЙНАНШИЛ ХОЛДИНГ ББСБ ХХК
1 Байгууллагын нэр ПРАЙМ ФАЙНАНШИЛ ХОЛДИНГ ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/618
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №131 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.06.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9012000000
6 Компанийн регистрийн дугаар 6144403
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Буяндэлгэр 80108230
9 Компанийн  хаяг байршил УБ,ЧД 5-р хороо, Д.Самбуугийн гудамж, 19/2 Виктори центрийн А блок, 3 давхар 308 тоот