-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "БИ ЭЙ ДИ ЭЙ БИ ББСБ" ХХК-ийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн
1 Байгууллагын нэр "БИ ЭЙ  ДИ ЭЙ БИ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/619
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №141 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.07.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011669060
6 Компанийн регистрийн дугаар 6174558
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Долгорсүрэн 99990050
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, аргабилэг төв, 3 давхар 307 тоот