-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "КОНСТРАКШН КОММЕРШЛ ИНВЕСТНЕНТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "КОНСТРАКШН КОММЕРШЛ ИНВЕСТНЕНТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/620
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №143 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.07.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 000141493
6 Компанийн регистрийн дугаар 6176064
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Туул 
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 5-р хороо, Их тойруугийн гудамж-21, Премиүм палас 201 тоот   99186888