-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "НЭМЭХ ТӨГРӨГ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "НЭМЭХ ТӨГРӨГ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/621
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №143 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.07.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 000128799
6 Компанийн регистрийн дугаар 3563642
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Чулуунгэрэл 99107311,99979809
9 Компанийн  хаяг байршил Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум 5-р баг, Арвайхээр 232-01 тоот