-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "БЭРС ФИНАНС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "БЭРС ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/622
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №144 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.07.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 000143580
6 Компанийн регистрийн дугаар 6186858
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Отгонбат
9 Компанийн  хаяг байршил УБ СБД 11-р хороо, 7-р хороолол, Ногоон нуурын гудамж, 101 байр, 706 тоот