-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЭМ ДИ КРЕДИТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭМ ДИ КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/623
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №152 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.07.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011650037
6 Компанийн регистрийн дугаар 6136559
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Я.Энхбаяр
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 11/1 байр 203 тоот