-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЗАВХАН САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЗАВХАН САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/624
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №153 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.07.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0911007042
6 Компанийн регистрийн дугаар 3502937
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Энхтөр    99054029
9 Компанийн  хаяг байршил Завхан аймгийн, Улиастай сум, 1-р баг Жинст Баатар зээлийн хэсэг 5-р гудамж 510 тоот