-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ХАДАТ ИХ НАЯД ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХАДАТ ИХ НАЯД ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/626
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №162 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.08.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1211004122
6 Компанийн регистрийн дугаар 3680673
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Гэрэлтуяа
9 Компанийн  хаяг байршил Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт, 7-р баг, Залуус хотхон, 1-18 тоот