-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЭНХЛЭГ КРЕДИТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭНХЛЭГ КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/627
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №174 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.09.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011684069
6 Компанийн регистрийн дугаар 6215041
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар T.Энхтуяа
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 11-р хороо, 3-р хороолол, Зүүн Ард-Аюушын 1-08 тоот  95093333