-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч
  • “Паблик паст брокер” ХХК
1 Байгууллагын нэр “Паблик паст брокер” ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/53
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №204 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.11.08
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011628100
6 Компанийн регистрийн дугаар 6103049
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр С.Амингавъяат 
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, 8-р байр 206 тоот 99088145