-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
  • "АРГАЙ БЕСТ ҮЦК" ХХК-ны үнэт цаасны брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 сар х
1 Байгууллагын нэр "АРГАЙ БЕСТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/49
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №44 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.03.13
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 3/3155
6 Компанийн регистерийн дугаар 2071649
7 Хэлбэр 1.Брокер                      2.Дилер
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Ц.Цолмонбаяр  91912913
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 3-р хороо, 2-р 40 мянгатын 1-р байр, 33 тоот