-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "АРВИЖИХ ЭСТИМЕЙТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "АРВИЖИХ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 12
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №297 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.09.18
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011229062
6 Компанийн регистрийн дугаар 5370213
7 Даатгалын ангилал Хөрөнгийн үнэлгээ хийх, сургалт зохион байгуулах
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Ч.Манлайбаяр  Утас:   -
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, СБД, 6-р хороо, Камин галарей,