-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "БДО АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "БДО АУДИТ" ХХК
"ИТГЭЛТ-АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 03
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №259
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.08.08
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001010
6 Компанийн регистерийн дугаар 2546442
7 Хэлбэр Аудитын үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Г.Баянмөнх  Утас:   77454026, 77404040
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Улаанбаатар-14200, СБД-8, Сентрал тауэр-1304 тоот