-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "ГЭРЭГЭ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ГЭРЭГЭ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 04
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №260
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.08.08
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011215085
6 Компанийн регистерийн дугаар 5342961
7 Хэлбэр Хөрөнгийн үнэлгээ хийх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал  Д.Ганбаатар Утас: 7000-5000, 99681189
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, “Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бага тойруу 24/1, 5а