-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "ДАЛАЙВАН АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ДАЛАЙВАН АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 01
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №261тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.08.08
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001041
6 Компанийн регистерийн дугаар 2018365
7 Хэлбэр Аудитын үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Ц.Жигдэн  Утас:   99115430, 305401, 305402, 305404, 305405
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, БГД, Амарсанаагийн гудамж-5