-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "ИТГЭЛТ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ИТГЭЛТ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 17
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №10 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.14.
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011085084
6 Компанийн регистерийн дугаар 2866641
7 Хэлбэр ҮЦЗЗ-д оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Э.Ганбаатар  Утас:   99015638, 76005638
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БЗД, 14-р хороо, Намъянжугийн гудамж, 194/1 Борх төвийн 101,102,201 тоот