-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "ЛЭНДС" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЛЭНДС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 08
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №260
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.08.08
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011357105
6 Компанийн регистерийн дугаар 2110881
7 Хэлбэр Хөрөнгийн үнэлгээ хийх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Д.Ганхуяг  Утас:   99116570,  330376
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, ЧД, 1-р хороо, 1-р 40 мянгат 19-02 тоот