-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "ОЮУ ЭРДЭМ АУДИТ ХХК
1 Байгууллагын нэр "ОЮУ ЭРДЭМ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 10
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №71 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.02.27
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001058
6 Компанийн регистерийн дугаар 5281059
7 Хэлбэр Аудитын үйл ажиллагаа, санхүүгийн зөвлөгөө, хөрөнгийн үнэлгээ
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Н.Цацрал  Утас:   99101171, 55153362
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, 4-р хороо, Түшиг төв ВО-05 төв