-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "ХҮЛЭГТ ХҮННҮ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХҮЛЭГТ ХҮННҮ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 14
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №297 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.09.18
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001067
6 Компанийн регистерийн дугаар 5603889
7 Хэлбэр Аудитын үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Г.Саранчимэг  Утас:   89891034
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, 6-р хороо, Логос төв 1003 тоот