-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 11
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №234 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.06.27
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011115011
6 Компанийн регистерийн дугаар 2545411
7 Хэлбэр Хөрөнгийн үнэлгээ хийх, сургалт зохион байгуулах
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Р.Зоригт  Утас:   91916503, 325127
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, ЧД, Самбуугийн гудамж, ЗГ-ын 11-р байр, 118 тоот