-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "ГРОУТ ФИНАНС АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ГРОУТ ФИНАНС АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 18
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №117 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.25
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001078
6 Компанийн регистерийн дугаар 5742293
7 Хэлбэр ҮЦЗЗ-д оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Б.Бямба  Утас:   99094391
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, Энхтайваны өргөн чөлөө, 54 Пийс тауэр, 8 давхар, 810 тоот.