-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • "ИХ ӨВӨР ДЭЭР" ХЗХ
1 Байгууллагын нэр "ИХ ӨВӨР ДЭЭР" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/420
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №110 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.12.15
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003088
6 Компанийн регистрийн дугаар 6186785
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Энхтуяа
8 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, ЧД, 4-р хороо, Барилгачдын талбай 5