-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • "ВАНГИЙН ИВЭЭЛ" ХЗХ
1 Байгууллагын нэр "ВАНГИЙН ИВЭЭЛ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/432
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №22 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.01.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 531001008
6 Компанийн регистрийн дугаар 3252191
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Дамдинсүрэн
8 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Баян-УУл сум, 4-р баг, Хүйсийн говь, Эрчит бугуйл ТББ байранд 96012893