-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • "УУЛЫН ХААНЫ ХИШИГ" ХЗХ
1 Байгууллагын нэр "УУЛЫН ХААНЫ ХИШИГ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/434
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №24 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.01.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1431001011
6 Компанийн регистрийн дугаар 8237816
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Наранцэцэг
8 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Өндөрширээт сум, 4-р баг, Түмэн мал ТББ-ын байр, 95190023