-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "АЛТАН ГУУ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "АЛТАН ГУУ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/631
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №15 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.01.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011627126
6 Компанийн регистрийн дугаар 6116353
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Хосбаяр 94113286
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Таван өндөр төв, Ай блок обьект, 2 давхар