-
1 Байгууллагын нэр "БИ ДИ СЕК"ХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/15
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  №113 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.08.17
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9010001030
6 Компанийн регистерийн дугаар 2052482
7 Хэлбэр

1.Брокер                   
2.Дилер                 
3.Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх                
4.Андеррайтер
5. Номинал дансаар харилцагчдад үйлчилгээ үзүүлэх
6.Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх 
7. Хэлбэр - Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх

8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Д.Даянбилгүүн Утас:99112846
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 8-р хороо Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр, Empire building