-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "КОСТИ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "КОСТИ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/21
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №98 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011518012
6 Компанийн регистрийн дугаар 5903033
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Ж.Цолоо
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, 2-р хороолол, Замчид гудамж 21 дүгээр байр, 1 дүгээр давхарын Б хэсэг