-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "МАСТЕР ҮНЭЛГЭЭ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МАСТЕР ҮНЭЛГЭЭ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/17
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №169 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.05.21 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011471089
6 Компанийн регистрийн дугаар 5821665
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр С.Гүрсүрэн 99073218, 99106730, 99796969
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Самбуугийн гудамж, 18/1