-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "УХАА ШҮРТ КОНСАЛТИНГ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "УХАА ШҮРТ КОНСАЛТИНГ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/19
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №260 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.07.07.
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011153009
6 Компанийн регистрийн дугаар 2699605
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Н.Тунгалаг 99146101
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, СБД, 6-р хороо, бага тойруу, банкны 23-р байрны 5 тоот.