-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ОЧИР ТӨР ИНВЕСТМЕНТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ОЧИР ТӨР ИНВЕСТМЕНТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/634
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №93 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.02.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1011007096
6 Компанийн регистрийн дугаар 3564185
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Бадамхатан
9 Компанийн  хаяг байршил Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, 3-р баг, Эрдэнэтолгой, 16-11 тоот  88590319