-
1 Байгууллагын нэр "ИХЭС НУУРЫН ХИШИГ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/439
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №63 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.02.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 531001007
6 Компанийн регистрийн дугаар 3252183
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Төмөрбаатар
8 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Дарив сум, 4-р баг, Үйлдвэр 0 тоот