-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "СИДАР КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "СИДАР КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/365
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №110 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.03.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1011007103
6 Компанийн регистрийн дугаар 3564258
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Ганзориг 99073992
9 Компанийн  хаяг байршил Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 5-р баг, 202-р байр, 01 тоот