-
1 Байгууллагын нэр "ХБИ ДЭМ ДЭМЭНДЭЭ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/440
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №114 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.04.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003044
6 Компанийн регистрийн дугаар 6247776
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Ишхүү 88655161
8 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, БЗД, 22-р хороо, Доржийн гудамж, 106/1-р байр 88005908