-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани
  • "АШИД БИЛГҮҮН" ХХК
1 Байгууллагын нэр "АШИД БИЛГҮҮН" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 22
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №143 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.04.04
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011364091
6 Компанийн регистрийн дугаар 5643678
7 Даатгалын ангилал Хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Ч.Жамъяан 99107368
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 5-р хороо, 2-р байр, 46 тоот   70147368